Сu privire Ia aprobarea bugetului Primăriei comunei Ciorescu pe anul 2020