ÎMSP „Centrul de Sănătate Ciorescu”


   Instituţia Medico-Sanitară Publică „Centrul de Sănătate Ciorescu” activează din anul 1984.   IMSP„Centrul de Sănătate Ciorescu”administrativ se supune fondatorului - Consiliul comunei Ciorescu. Iar metodologic - Direcţiei Sănătăţii a Consiliului municipal Chişinău. Deservirea medicală este pe principiul medicului de familie.  

Populaţia deservită constituie 7200 persoane din satele Ciorescu, Făureşti şi Goian.

În cadrul Centrului de Sănătate activează:

 1. Director
 2. Medici de familie – 4
 3. Asistente medicale – 12

Toţi   medicii   de   familie   sunt   atestaţi   cu   categoria superioară, asistentele medicale au perfecţionarea şi categoria superioară.

 Pacienţii pot beneficia de următoarele servicii:

 1. Laborator clinic – 1
 2. Sala de proceduri
 3. Sala de fizioproceduri
 4. Cabinet stomatologic
 5. Cabinet ginecologic
 6. Cabinet de vaccini
 7. Cabinet de triaj
 8. Cabinet de ftiziopulmonologie

  Indicatorii principali ai Centrului de Sănătate sunt:

 1. Mortalitatea infantilă
 2. Mortalitatea maternă
 3. Tuberculoza
 4. Dispensarizarea bolnavilor de diabet zaharat
 5. Hipertensiunea arterială
 6. Altele

 Indicii de calitate de performanţă stau la baza activităţii medicilor de familie, cum ar fi:

 1. Dispensarizarea copiilor pînă la 3 ani
 2. Luarea la evidenţă precoce a gravidelor
 3. Luarea la evidenţă precoce a bolnavilor cu patologii oncologice
 4. Tuberculoza – luarea la evidenţă şi efectuarea tratamentului

Toţi medicii de familie sunt atestaţi cu categoria superioară, asistentele medicale au perfecţionarea şi categoria superioară.

Orarul de lucru:

Zilnic de la 08.00 – 18.00

Sîmbătă de la 08.00 – 14.00

Contacte: Str. Alexandru cel Bun nr. 11, tel: 456003 (recepţia)