Primăria comunei Ciorescu

 

Primaria comunei Ciorescu a fost infiintata in 26 iunie 1969. De atunci primaria este Autoritate Publica Locala de nivelul I în care activează la moment 20 de funcţionari  si indeplineste urmatoarele sarcini:

-decide punerea in aplicare si modificarea, in limitele competentei sale, a impozitelor si taxelor locale, a modului si a termenelor de plata a acestora, precum si acordarea de facilitati pe parcursul anului bugetar;

-administreaza bunurile publice si de domeniul privat al comunei;

- decide darea in administrare, concesionarea, darea in arenda ori locatiune a bunurilor domeniului public al comunei, pecum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii;

- decide asupra lucrarilor de proiectare, constructie, intretinere si modernizare a drumurilor, podurilor, fondului locativ in condiile legii cu privire la locuinte, precum si a intregii infrastructuri economice, sociale si de agrement de interes local.

Programul de muncă:

Luni- Vineri: 08:00- 17:00

Pauza de masă: 12:00-13:00

Sâmbătă- Duminică: Zile libere


Orele de primire în audienţă a cetăţenilor: 

 Luni: 15:00-17:00

 Vineri: 08:00- 12:00


Anticamera:

Tel/fax: 022-456-344

Instituţiile subordonate primăriei: