Îndemn pentru restabilirea izvorului din s. Făurești