Etapele de restabilire a izvorului din s. Făurești

Etapele de restabilire a izvorului din s. Făurești în urma calamităților naturale din 01.05.2020.