Dările de seamă pentru perioadele fiscale începând cu 1 ianuarie 2023