ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de Decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea Titlului de ”Cetățean de Onoare al comunei Ciorescu”

Primăria comunei Ciorescu anunță, începând cu data de 26.07.2021, consultarea publică a proiectului de Decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea Titlului de ”Cetățean de Onoare al comunei Ciorescu”

Scopul proiectului este instituirea unor norme obiective de stimulare morală și materială a cetățenilor de onoare ai localității.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de Decizie reiese din nevoia de stimulare morală și materială a unor personalități, în semn de apreciere și recunoștință pentru merite incontestabile.

Prevederile de bază ale proiectului este aprobarea unui Regulament ce ar permite conferirea Titlului Onorific conform unor norme prestabilite.

Beneficiari ai proiectului de Decizie sunt potențialii deținători ai Titlului de Cetățean de Onoare al comunei Ciorescu.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării Deciziei supuse consultării publice sunt: aprobarea Regulamentului privind acordarea Titlului de ”Cetățean de Onoare al comunei Ciorescu”.

Proiectul de Decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind Administrația Publică Locală.

Recomandările pe marginea proiectului de Decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 13.08.2020, dnei Grițac Alina, pe adresa electronică: primaria_ciorescu@mail.ru, la numărul de telefon: 022-45-62-38 sau pe adresa: comuna Ciorescu, strada Alexandru cel Bun, nr. 17.