ACT DE CARITATE

ACT DE CARITATE În ajunul sărbătorilor de iarnă, organizația NOVATECH UTILITIES din SUA și fondatorii acesteia BÎRZOI Sergiu și CIORNÎI Sergiu, care sunt de baștină, locuitori ai Comunei Ciorescu, continuă Campania de Caritate “AJUTĂ APROAPELUI!”, lansată în vara acestui an. Astfel, pentru mai multe familii social-vulnerabile și copii cu necesități speciale din localitate, Sărbătorile de iarnă vor fi mai pline de bucurii și daruri. 40 de familii au devenit mai fericite, beneficiind de ajutoare sub formă de: lemne de foc, boilere, produse alimentare și igienice, vaucere. Fapta bună a aceștor tineri este cea mai simplă artă de a aduce bucurie și lumină în casa și în sufletul omului care are cea mai mare necesitate la moment. Ținem, cu distinsă gratitudine și deosebit respect, din numele Administrației Publice Locale Ciorescu și a tuturor familiilor și copiilor, care au beneficiat de aceste daruri enorm de generoase, să aducem un sincer MULȚUMESC, pentru actul de caritate acordat, imensa dragoste față de aproapele nostru, pentru Devotament, Dăruire și Bunătate. Cu deosebită considerație, Primar, Ion SCRIPNIC