CURRICULUM VITAE

1. Date personale

Nume:

Prenume:

Adresa:

Naţionalitatea:

Locul şi data naşterii:

Data naşerii:

Email:

Ivan

Scripnic

Or. Chişinău, com. Ciorescu, str. Prieteniei nr.71

român

or.Chişinău

07 iulie 1967

primariaciorescu@gmail.com

2. Studii

Denumirea Instituţiei

1974-1984- am absolvit Şcoala Medie din Cricova Nouă.

1985-1987- am satisfăcut serviciul militar în termen.

1999-2004- am absolvit Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Facultatea de Management.

2008-2014- Am absolvit Universitatea de Studii Europene din Moldova, Facultatea de Drept.

 

3. Limbi Străine

Limbi Străine

Româna – limba maternă

Rusa – fluent

Engleza – nivel mediu

Germana-începător

4. Experienţă


1996-2002- Administrator S.R.L “Sigara”

2002-2011- Director ASU-TRANS S.R.L.

2011- prezent- Primarul comunei Ciorescu

5. Calităţi


Ambiţos

Sociabil,

Responsabil,

Spirit de iniţiativă,

Abilitaţi de lider,

Deschis spre experienţe noi.


6. Abilităţi


Operare PC, Word, Access, Excel, PowerPoint, navigare Internet.

 Lucrul individual şi în echipă, Abilităţi de comunicare.