AGENDA

NUMERELOR DE TELEFON ALE FUNCȚIONARILOR PRIMĂRIEI COMUNEI CIORESCU

Nr. d/o.

Numele/Prenumele

Funcția

Număr extern

1.

Scripnic Ivan

Primar

022-45-62-36

2.

Grițac Alina

Secretar al Consiliului

022-45-62-38

3.

Bostan Natalia

Contabil-șef

022-45-68-72

4.

Butucel Ana

Sp. Relații cu Publicul

022-45-63-44

5.

Cicalî Elena

Specialist proiecte

022-45-73-56

6.

Draguță Maria

Sp. În reglem. Propr. Func.

022-45-63-41

7.

Vasilenco Nadejda

Perceptor fiscal

022-78-19-84

8.

Poiană Nadejda

Perceptor fiscal

022-78-19-85

9.

Guțanu Ivan

Inginer Arhitect

022-78-19-83

10.

Oglinda Olga

Sp. Economii și finanțe

022-78-19-81

11.

Grițenco Aculina

Contabil

022-78-19-81

12.

Osipenco Cristina

Contabil

022-78-19-80

13.

Capcanari Adela 

Contabil

022-45-61-89

14.


Asistent Social

022-45-64-87

15.


Asistent social

022-45-64-87

16.

Barbacari Anatol

Jurist

-

17.

Bondarenco Ion

Șofer

-