• Bustul lui Ştefan cel Mare şi Sfînt din centul localităţii
  • Formaţia folclorică „Basarabencele”, cond. art. - Emilia Rusu
  • Răstignirea de la intersecţia străzilor Moldova ridicată spre lauda Sfintei Cuvioase Parascheva
  • RC „Ciorescu-Rugby” - campioni la Moscova, 28 iunie 2013
  • Puţinii veterani rămaşi în viaţă lîngă monumentul Eroului necunoscut în parcul din centrul localităţii, alături de primarul comunei Ciorescu – Ino Scripnic, 08.05.2014
  • Tăierea panglicii de la Inaugurarea complexului sportiv – FUTSAL ARENA FMF, 15.11.2014
  • Biserica „Sfînta Cuvioasa Parascheva” din comuna Ciorescu
  • Sfinţirea pietrei de temelie a unui sfînt locaş în satul Făureşti, 21 mai 2014;
  • Biserica "Sfîntul Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul" din s. Făureşti
Noutaţi - Avize
invitatie-Harm-Fauresti2
 

Sfîntă ni-i casa cu focul ei veşnic din vatră,
Sfîntă ni-i casa cu pragul ei tare de piatră…

(Dumitru Matcovschi)

15mai-ziuafamiliei 

Un zîmbet de copil, un ciripit de rîndunici sub streaşina casei, un nuc bătrîn la poartă, o fîntînă ce scrîrţîie la o adiere de vînt, o potecuţă ce duce spre căsuţă – toate le poţi întîlni acasă, acolo unde îţi este familia. Oare acesta nu înseamnă familie?.. Şi totuşi familia nu e numai atît. Familia e mama, tata, bunelul, bunica, copiii, nepoţii dragostea şi respectul dintre ei.

Familia este mediul în care venim pe lume, ne dezvoltăm şi la rândul nostru ne formăm o altă familie. Este locul unde găsim înţelegere, linişte şi soluţii la problemele care ne frământă e locul unde trebuie să existe comunicare, respect şi iubire.

Ce poate fi mai frumos şi mai bun in viaţă decît o familie unită, trăind într-un colţ de lume numai cu bucuriile ei mici, aşa cum sunt ele. 

   „In această lume plină de greutăţi, famila este cea, care, prin întelegere, încredere, respect şi iubire reciprocă reuşeşte să le depăşească, ea fiind totodată unul dintre lucrurile de pe aceasta lume pentru care viaţa capătă un sens; un lucru pentru care merită să mori şi să trăieşti în acelaşi timp; un lucru minunat ce nu poate fi definit prin cuvinte; ceva plin de mister, ceva ce întruchipează binele, şi de asemenea modul şi locul în care copiii   îşi   regăsesc   atît   stăpînirea   de sine, cît şi încrederea şi respectul în propria persoana.”

Păstraţi, respectaţi şi octrotiţi mereu această comoară din inimile fiecăruia dintre noi, căci anume ea este sensul vieţii pe pămînt!
          Cu deosebit respect, primarul comunei Ciorescu, dl Ion scripnic
Citeşte mai mult...
 
foc

 9mai

 

         S-au scurs deja 71 de ani, ca un vis de groază, de cînd au încetat să se mai audă bubuituri, explozii, plînsete, gemete de durere şi bocete, aproape în fiecare colţ al lumii. Milioane de oameni au rămas pentru totdeauna în pămînturi străine, alte milioane de oameni încă şi acum îi mai caută: cineva fratele, altul pe tata, bunelul, bunica, mama, sora, copilul, vatra, casa, neamul…

Şi, Doamne, cîtă jale a mai fost, cît sînge a mai curs pe apele rîurilor şi rănile încă nu s-au tămăduit…Un război crunt a nimicit sate, oraşe, vieţi de oameni.             Firul vieţii a continuat însă, surîsul fericit pe feţele oamenilor a apărut din nou, doar la vestea că războiul a luat sfîrşit. Şi ce bucurie poate fi mai mare decît atunci cînd e PACE în ţară, în lume?

E PACE deja de 71 de ani. Şi an de an, noi, generaţiile, care au ştiut şi nu au cunoscut ce-i războiul, îi comemorăm pe cei plecaţi pe front şi nu s-au mai întors şi le mulţumim celor care au revenit la vatră şi ne povestesc despre momentele de groază pe care le-au trăit. Puţini sunt cei care au mai rămas.

IMG 5517 IMG 5582

Citeşte mai mult...
 
9maifoto2016

 9maifoto2016-1

Ziua Victoriei, 9 mai, a devenit pentru noi toţi un simbol al mÎndriei Şi memoriei naţionale. Aceasta zi mare a dat o semnificaţie si un conţinut special istoriei noastre, culturii noastre, vieţii societăţii noastre. 

  Faptele de eroism, sacrificiile şi curajul participanţilor la război au fost decisive pentru obţinerea Victoriei, iar numeroasele vieţi omeneşti căzute pe cîmpul de luptă nu ne pot lăsa indiferenţi nici astăzi, făcîndu-ne  să conştientizăm atît consecinţele devastatoare ale conflagraţiei mondiale, cît şi necesitatea conjugării eforturilor pentru evitarea unor asemenea conflicte pe viitor.

În acest context, aducem sincere mulţumiri acelora, care au depus toate eforturile pentru a asigura un viitor liniştit şi paşnic pentru noi şi generaţiile viitoare, celor care au luptat  pe liniile frontului întru fericirea noastră. Demnitatea, patriotismul şi voinţa Dumneavoastră constituie pentru noi un exemplu demn de urmat.

  Comemorati aceasta zi ,scumpe generatii care nu a-ţi ştiut ce înseamnă un razboi! Comemoraţi-vă rudele căzute pe cîmpul de luptă pentru dvs şi pentru patrie!

Cu deosebit respect, primarul comunei Ciorescu, Ion Scripnic

Citeşte mai mult...
 
pasti2016
 
 

 drapl

 

Stimaţi cetăţeni!

 Astăzi, 27 aprilie 2016, marcăm deja al 26-lea Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova. Acest simbol de stat reprezintă istoria, trecutul, prezentul, viitorul şi existenţa unui neam, adică suveranitatea şi independenţa lui.  

Cu acest prilej să nu uităm că suntem datori, oriunde ar fi, să ne ocrotim, apărăm drapelul, căci numai aşa ne apărăm şi neamul şi demnitatea de cetăţean respetabil al ţării.      

În acest context Vă adresăm sincere urări de bine şi amintirea acestei Zile să ne facă mai solidari cu valorile noastre naţionale comune:patriotismul, dragostea şi devotamentul faţă de ţară.

 

                                        Cu devotament pentru ţară

şi deosebit respect pentru Dumneavoastră,

primarul comunei Ciorescu, dl Ion Scripnic
shadow

 
 IMG 3219

Festivalul-Concurs municipal al cîntecului pascal

“Hristos a Înviat!”, 
ediţia a VIII-a

An de an promovarea valorilor moral-creştine în rîndurile tinerei generaţii şi nu numai, devine o necesitate stringentă a societăţii, pe motiv că avîntul modernizării şterge din trecut, din datini, din istorie. Dar fără toate aceste tradiţii creştine noi nu am fi cine suntem acum. Aşa că ţine de datoria noastră de a ne continua şi păstra tradiţiile creştine.  
În acest sens Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a iniţiat o manifestare luminoasă - Festivalul-Concurs Municipal al cîntecului pascal „Hristos a Înviat”, care anul acesta a ajuns la a VIII ediţie. Printr-o reuşită colaborare cu localităţile rurale ale municipiului Chişinău, dar în special, cu primăria comunei Ciorescu, în persoana domnului Ion Scripnic, care cu respect, bunăvoinţă şi receptivitate susţine acest eveniment minunat, Festivalul cîntecului pascal are continuitate.
Citeşte mai mult...
 
hr
 


Pagina 10 din 26

 

Design şi programare de  " VIKWEB "

 
Vizitatori - 2004
Accesari - 2013
Susup