• Bustul lui Ştefan cel Mare şi Sfînt din centul localităţii
  • Formaţia folclorică „Basarabencele”, cond. art. - Emilia Rusu
  • Răstignirea de la intersecţia străzilor Moldova ridicată spre lauda Sfintei Cuvioase Parascheva
  • RC „Ciorescu-Rugby” - campioni la Moscova, 28 iunie 2013
  • Puţinii veterani rămaşi în viaţă lîngă monumentul Eroului necunoscut în parcul din centrul localităţii, alături de primarul comunei Ciorescu – Ino Scripnic, 08.05.2014
  • Tăierea panglicii de la Inaugurarea complexului sportiv – FUTSAL ARENA FMF, 15.11.2014
  • Biserica „Sfînta Cuvioasa Parascheva” din comuna Ciorescu
  • Sfinţirea pietrei de temelie a unui sfînt locaş în satul Făureşti, 21 mai 2014;
  • Biserica "Sfîntul Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul" din s. Făureşti
Noutaţi - Avize

 bun ramas

An de an, sfîrşitul anului şcolar este o mare sărbătoare pentru fiecare şcoală din lume, dar pentru instituţiile de la noi din ţară aceasta s-a transformat într-o tradiţie specială. Orice copil, inidiferent de vârstă, aşteaptă cu nerăbdare sunetul ultimului clopoţel, care aduce odată cu el vacanţa mare, perioada în care eşti lipsit de grija temelor pentru acasă, frica de a nu întîrzia la ore sau de a fi mustrat de profesori sau părinţi.

IMG 0021  IMG 0033

Elevii Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” din comuna Ciorescu au participat și ei la careul tradițional care marchează sfârșitul anului de studii. Au dăruit buchete de flori profesorilor, au oferit îmbrăţişări colegilor, iar zâmbetele treceau neîntrerupt de pe o faţă pe alta. 

Citeşte mai mult...
 
Primul hram al Bisericii Sfîntul Apostol şi

Evanghelist Ioan teologul din s. Făureşti

fauresti

Multe sărbători frumoase are poporul nostru. Prin ele noi ne afirmăm şi arătăm lumii întregi că suntem, că muncim, învăţăm şi ştim să ne bucurăm de orice reuşită a noastră. Dar este o zi în an numită Ziua Satului sau mai corect Hramul Bisericii, care uneşte toate sărbătorile celor 12 luni. În această zi toţi sătenii dau mîna unul cu altul, se felicită, se împacă dacă au fost supăraţi şi uită de toate cele neplăcute, îşi fac vizite unul altuia şi işi urează bunăstare şi sănătate.    Chiar dacă anul fondării este 1634, satul Făureşti de atîtea sute de ani nu s-a învrednicit să aibă o bisericuţă. Şi buneii, moşii şi strămoşii, chiar şi părinţii noştri nu au avut marea bucurie să se închine în fiecare zi de Duminică la biserică.

Astăzi, cu binecuvîntarea Domnului şi cu ajutorul oamenilor buni, cu suflet mare – satul are o minune de bisericuţă, asemeni unui dar ceresc, aşezat de mîna lui Dumnezeu, pe vîrful delului, în bătaia vîntului, ca să se audă dangătele clopotelor peste tot, în lumina soarelui, ca să vedem de departe strălucirea ei, ca fiecare cînd se va trezi dimineaţa să nu uite să-şi facă semnul crucii, cînd va ridica privirea către soare. 

Citeşte mai mult...
 
invitatie-Harm-Fauresti2
 

Sfîntă ni-i casa cu focul ei veşnic din vatră,
Sfîntă ni-i casa cu pragul ei tare de piatră…

(Dumitru Matcovschi)

15mai-ziuafamiliei 

Un zîmbet de copil, un ciripit de rîndunici sub streaşina casei, un nuc bătrîn la poartă, o fîntînă ce scrîrţîie la o adiere de vînt, o potecuţă ce duce spre căsuţă – toate le poţi întîlni acasă, acolo unde îţi este familia. Oare acesta nu înseamnă familie?.. Şi totuşi familia nu e numai atît. Familia e mama, tata, bunelul, bunica, copiii, nepoţii dragostea şi respectul dintre ei.

Familia este mediul în care venim pe lume, ne dezvoltăm şi la rândul nostru ne formăm o altă familie. Este locul unde găsim înţelegere, linişte şi soluţii la problemele care ne frământă e locul unde trebuie să existe comunicare, respect şi iubire.

Ce poate fi mai frumos şi mai bun in viaţă decît o familie unită, trăind într-un colţ de lume numai cu bucuriile ei mici, aşa cum sunt ele. 

   „In această lume plină de greutăţi, famila este cea, care, prin întelegere, încredere, respect şi iubire reciprocă reuşeşte să le depăşească, ea fiind totodată unul dintre lucrurile de pe aceasta lume pentru care viaţa capătă un sens; un lucru pentru care merită să mori şi să trăieşti în acelaşi timp; un lucru minunat ce nu poate fi definit prin cuvinte; ceva plin de mister, ceva ce întruchipează binele, şi de asemenea modul şi locul în care copiii   îşi   regăsesc   atît   stăpînirea   de sine, cît şi încrederea şi respectul în propria persoana.”

Păstraţi, respectaţi şi octrotiţi mereu această comoară din inimile fiecăruia dintre noi, căci anume ea este sensul vieţii pe pămînt!
          Cu deosebit respect, primarul comunei Ciorescu, dl Ion scripnic
Citeşte mai mult...
 
foc

 9mai

 

         S-au scurs deja 71 de ani, ca un vis de groază, de cînd au încetat să se mai audă bubuituri, explozii, plînsete, gemete de durere şi bocete, aproape în fiecare colţ al lumii. Milioane de oameni au rămas pentru totdeauna în pămînturi străine, alte milioane de oameni încă şi acum îi mai caută: cineva fratele, altul pe tata, bunelul, bunica, mama, sora, copilul, vatra, casa, neamul…

Şi, Doamne, cîtă jale a mai fost, cît sînge a mai curs pe apele rîurilor şi rănile încă nu s-au tămăduit…Un război crunt a nimicit sate, oraşe, vieţi de oameni.             Firul vieţii a continuat însă, surîsul fericit pe feţele oamenilor a apărut din nou, doar la vestea că războiul a luat sfîrşit. Şi ce bucurie poate fi mai mare decît atunci cînd e PACE în ţară, în lume?

E PACE deja de 71 de ani. Şi an de an, noi, generaţiile, care au ştiut şi nu au cunoscut ce-i războiul, îi comemorăm pe cei plecaţi pe front şi nu s-au mai întors şi le mulţumim celor care au revenit la vatră şi ne povestesc despre momentele de groază pe care le-au trăit. Puţini sunt cei care au mai rămas.

IMG 5517 IMG 5582

Citeşte mai mult...
 
9maifoto2016

 9maifoto2016-1

Ziua Victoriei, 9 mai, a devenit pentru noi toţi un simbol al mÎndriei Şi memoriei naţionale. Aceasta zi mare a dat o semnificaţie si un conţinut special istoriei noastre, culturii noastre, vieţii societăţii noastre. 

  Faptele de eroism, sacrificiile şi curajul participanţilor la război au fost decisive pentru obţinerea Victoriei, iar numeroasele vieţi omeneşti căzute pe cîmpul de luptă nu ne pot lăsa indiferenţi nici astăzi, făcîndu-ne  să conştientizăm atît consecinţele devastatoare ale conflagraţiei mondiale, cît şi necesitatea conjugării eforturilor pentru evitarea unor asemenea conflicte pe viitor.

În acest context, aducem sincere mulţumiri acelora, care au depus toate eforturile pentru a asigura un viitor liniştit şi paşnic pentru noi şi generaţiile viitoare, celor care au luptat  pe liniile frontului întru fericirea noastră. Demnitatea, patriotismul şi voinţa Dumneavoastră constituie pentru noi un exemplu demn de urmat.

  Comemorati aceasta zi ,scumpe generatii care nu a-ţi ştiut ce înseamnă un razboi! Comemoraţi-vă rudele căzute pe cîmpul de luptă pentru dvs şi pentru patrie!

Cu deosebit respect, primarul comunei Ciorescu, Ion Scripnic

Citeşte mai mult...
 
pasti2016
 
 

 drapl

 

Stimaţi cetăţeni!

 Astăzi, 27 aprilie 2016, marcăm deja al 26-lea Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova. Acest simbol de stat reprezintă istoria, trecutul, prezentul, viitorul şi existenţa unui neam, adică suveranitatea şi independenţa lui.  

Cu acest prilej să nu uităm că suntem datori, oriunde ar fi, să ne ocrotim, apărăm drapelul, căci numai aşa ne apărăm şi neamul şi demnitatea de cetăţean respetabil al ţării.      

În acest context Vă adresăm sincere urări de bine şi amintirea acestei Zile să ne facă mai solidari cu valorile noastre naţionale comune:patriotismul, dragostea şi devotamentul faţă de ţară.

 

                                        Cu devotament pentru ţară

şi deosebit respect pentru Dumneavoastră,

primarul comunei Ciorescu, dl Ion Scripnic
shadow

 


Pagina 9 din 25

 

Design şi programare de  " VIKWEB "

 
Vizitatori - 1676
Accesari - 1681
Susup